URBANISM

În ceea ce privește eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, este nevoie ca regullile să fie clar stabilite pentru toată lumea, să fie aplicate  în mod egal tuturor solicitanților persoane fizice sau juridice, fără derogări pentru unii și fără condiționări de genul construirea unei grădinițe sau al unui alt imobil cu destinație publică din banii dezvoltatorului.

 

Primăria este cea care trebuie să investească în imobile cu destinație publică, respectiv să cumpere sau să exproprieze terenurile necesare lărgirii arterelor publice. Metoda aplicată de către administrația Boc, aceea de a condiționa acordarea autorizației de construire, de donarea de către solicitant a terenurilor necesare lărgirii străzilor va avea un impact devastator în viitor asupra bugetului local. Actul de donație este un act benevol și nu unul condiționat așa cum s-a întâmplat în situațiile de mai sus. Orice moștenitor al unui beneficiar care a obținut autorizația de construire condiționat fiind de încheierea unui act de donație a terenului pentru a asigura lărgirea unei artere, va putea ataca actul de donație în instanță și nu-i va fi greu să obțină anularea acestuia. Totodată va putea obliga consiliul local la plata contravalorii acelui teren la valoarea de piață și calcularea de penalități. Este de ajuns un singur caz de acest fel și toți beneficiarii unor autorizații de construire obținute în astfel de condiții vor solicita același lucru. Un astfel de scenariu poate conduce la intrarea în incapacitate de plată a consiliului local.

 

În concluzie, regulile de urbanism trebuie să fie clare, transaprente și aplicate în mod egal pentru toată lumea, iar primăria trebuie să asigure infrastructura rutieră, de servicii și de utilități adecvată construcțiilor și activităților desfășurate într-o zonă sau alta.

 

Vrei reguli clare și transparente in urbanism și tratament egal pentru toată lumea?

Vrei să nu mai trebuiască să aștepți ani de zile pentru o autorizație de construire?

 

Voteazǎ Naş Sorin-Valeriu pentru funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca

şi echipa de consilieri ai partidului FORŢA NAŢIONALǍ!

Noi şi facem ce promitem !

Dacǎ vrei cu adevǎrat, poţi!

NAŞ SORIN-VALERIU

Candidat la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca din partea partidului FORŢA NAŢIONALǍ