Renașterea Capitalului Românesc

“ROMÂNIA CAPITAL 2021”

Capitalul românesc este puternic afectat de măsurile de oprire sau reducere a activităților economice generate de pandemia de coronavirus, dublate de lipsa unor măsuri din partea guvernului de asigurare a finanțării activităților antreprenoriale sau de stimulare a acestora, toate acestea producând grave disfuncționalități și dezechilibre economice care necesită acțiuni concrete și imediate dacă nu vrem să avem un faliment generalizat al economiei  în ansamblu.

 

De ce are nevoie economia românească și antreprenorii români?

De investiții, de predictibilitate și în primul rând de acces rapid și ușor la finanțare.

 

Pentru refacerea echilibrului economic, asigurarea finanțării mediului privat românesc și creșterea valorii investițiilor în economia românească, propun programul  adresat tuturor ȋntreprinderilor active din economia naţionalǎ, indiferent de natura capitalului şi de domeniul de activitate, program destinat finanţării investiţiilor şi asigurǎrii capitalului de lucru, necesare renașterii capitalului românesc, asigurǎrii continuitǎţii activitǎţilor ȋntreprinderilor, relansării economice, menţinerii numǎrului de locuri de muncǎ existent şi creării de noi locuri de muncă. Procedura de acordare a finanțării trebuie să fie una cât mai simplă, nedescriminatorie, fără condiționări excesive, garanții, evaluări sau alte documente birocratice astfel ȋncât ȋntreprinderile să beneficieze cât mai rapid de sumele necesare relansării activităților și va avea următoarele elemente principale:

 

  • Beneficiarii mǎsurii de finanţare:

Beneficiarii  mǎsurii de finanţare vor fi toate ȋntreprinderile active la data de 01.01.2021 sau la data rezultată după trecerea unui termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, denumită dată de înregistrare, indiferent de natura sau mǎrimea capitalului social şi al domeniului principal de activitate.

 

  • Modalitatea de acordare a finanţǎrii şi valoarea acesteia:

Fiecare ȋntreprindere va beneficia din partea statului, de o finanţare nerambursabilǎ a capitalului de lucru necesar asigurǎrii continuitǎţii şi dezvoltǎrii acesteia,  sub forma unui aport ȋn numerar la capitalul social al întreprinderii, efectuat la valoarea nominalǎ a pǎrţilor sociale şi/sau acţiunilor aferente capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari și înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului la data de înregistrare. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 2 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari la data de înregistrare.

Suma maximǎ a finanţǎrii astfel obţinute de cǎtre o ȋntreprindere în cadrul programului “ROMÂNIA CAPITAL 2021”, indiferent de mǎrimea capitalului social, va fi de 1.000.000,00 de lei.

 

  • Modalitatea tehnicǎ de acordare şi utilizare a finanţǎrii:

Ȋn vederea obţinerii finanţǎrii, fiecare ȋntreprindere va deschide un cont special purtând denumirea “ROMÂNIA CAPITAL 2021”, cont ȋn care va fi viratǎ finanţarea ȋn baza cǎreia va fi operatǎ majorarea capitalului social al ȋntreprinderii şi din care vor fi efectuate plǎţile ulterioare, până la utilizarea integrală a finanţării acordate.

Fiecare asociat/acţionar va primi cu titlu gratuit sub formǎ de pǎrţi sociale/acţiuni, o cotǎ parte din valoarea finanţǎrii, proporţional cu cota de capital social subscris şi vǎrsat de fiecare asociat/acţionar la data de înregistrare.

 

Capitalul astfel obţinut de cǎtre fiecare ȋntreprindere va putea fi folosit pentru finanţarea activitǎţii ȋntreprinderii. Vor putea fi efectuate orice plǎţi, cu excepţia plǎtilor privind rambursarea ȋmprumuturilor cǎtre asociaţi/acţionari, persoane fizice sau juridice altele decât instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare şi/sau a rambursǎrii anticipate a ȋmprumuturilor contractate cu instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare.

 

Programul “ROMÂNIA CAPITAL 2021” va asigura o infuzie de capital consistentǎ ȋn economia româneascǎ, atât prin sumele finanţate de cǎtre stat dar şi prin sumele cu care asociaţii/acţionarii ȋntreprinderilor beneficiare vor majora capitalul social al ȋntreprinderilor existente pentru a putea beneficia de o finanţare cât mai consistentǎ.

 

Programul “ROMÂNIA CAPITAL 2021” este singura variantă prin care poate fi asigurată imediat finanțarea activității întreprinderilor din România și creșterea semnificativă a valorii investițiilor directe în economie cu efecte evidente în calculul indicatorilor macroeconomici, întrucât principala problemă a firmelor românești este lipsa surselor de finanțare necesare repornirii activităților. O întreprindere nebancabilă azi, va fi nebancabilă și peste o lună în condițiile în care activitatea a fost redusă sau chiar închisă o perioadă de timp. Programul “ROMÂNIA CAPITAL 2021” asigură accesul imediat la finanțare, în mod transparent, egal și nediscriminatoriu, tuturor întreprinderilor care activează în România, fără condiționări, evaluări, garanții sau alte documente birocratice, astfel încât impactul în economie să fie imediat și consistent.

 

 

Sorin-Valeriu Naș